sobota 17. februára 2018

Čo je kultúrne dedičstvo Európy?

Čo to kultúrne dedičstvo Európy vlastne je? Z definície je toto slovné spojenie chápané ako niečo z kultúrnej sféry, čo sme my, Európania, zdedili po minulých generáciách, môže byť hmotné aj nehmotné, napríklad budovy, architektonické diela, prírodné lokality, knihy, piesne alebo umelecké diela, no takisto aj rôzne zvyky či dokonca i jazyk. Podľa mňa je však kultúra niečo, čomu nemôžme rozumieť len pomocou poučiek, musíme si ju vpustiť do srdca. A preto ak chceme vedieť, naozaj vedieť čo to je, musíme kultúru zažiť na vlastnej koži. Naozaj sa do toho ponoriť. Prejsť sa po stopách našich predkov. Veď človek bez poznania svojej minulosti, svojho pôvodu a svojej kultúry je ako strom bez svojich pevných koreňov. Vlastnými očami obdivovať ťahy štetcom na farebných obrazoch, vlastnými ušami počúvať ľúbezné zvuky ľudových piesní, vlastnými rukami sa dotýkať prastarých stien kráľovských palácov či chalúpok chudobných poddaných... Nechať si na jazyku rozpúšťať slastné národné pokrmy, zapojiť celé telo do tancovania typických ľudových tancov, jednoducho vnímať všetkým, čím sa dá, poddať sa tomu a vpustiť si kúsok Európy do srdca. Až v tej chvíli môžeme naozaj pochopiť čo kultúrne dedičstvo Európy naozaj znamená.
- Alžbeta Ľudmová

 Táto práca je prihlásená do súťaže Junior Internet http://www.juniorinternet.sk v kategórii JuniorTEXT.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára